HOME > 말씀과찬양 > 특별집회
2/9
: 새 글  

번호

설교일

설교자

본 문

제 목

  118   01.10.18   박신철 목사   마태복음 5:9   2018 신년 특별 새벽 기도회 8일  
  117   01.09.18   박신철 목사   마태복음 5:8   2018 신년 특별 새벽 기도회 7일  
  116   01.08.18   박신철 목사   마태복음 5:7   2018 신년 특별 새벽 기도회 6일  
  115   01.06.18   박신철 목사   마태복음 5:3~6   2018 신년 특별 새벽 기도회 5일  
  114   01.05.18   박신철 목사   마태복음 5:6   2018 신년 특별 새벽 기도회 4일  
  113   01.04.18   박신철 목사   마태복음 5:5   2018 신년 특별 새벽 기도회 3일  
  112   01.03.18   박신철 목사   마태복음 5:4   2018 신년 특별 새벽 기도회 2일  
  111   01.02.18   박신철 목사   마태복음 5:3   2018 신년 특별 새벽 기도회 1일  
  110   08.04.17   박신철 목사   디모데전서 4:7~13   2017 자녀들을 위한 특별새벽기도회 5일  
  109   08.03.17   박신철 목사   디모데전서 2:1~3   2017 자녀들을 위한 특별새벽기도회 4일  
  108   08.02.17   박신철 목사   디모데전서 1:18~19   2017 자녀들을 위한 특별새벽기도회 3일  
  107   08.01.17   박신철 목사   디모데전서 1:12~16   2017 자녀들을 위한 특별새벽기도회 2일  
  106   07.31.17   박신철 목사   디모데전서 1:1~7   2017 자녀들을 위한 특별새벽기도회 1일  
  105   04.15.17   박신철 목사   .   2017 고난주간 특별새벽기도회 6일  
  104   04.14.17   박신철 목사   여호수아 2:18   2017 고난주간 특별새벽기도회 5일  
 
 

1 / 2 / 3 / 4 / 5

 

인랜드 교회 Inland Church
1101 N. Glen Ave, Pomona, CA 91768
Tel: (909) 622-2324
Copyright ⓒ 2010-2014 Inland Church All right reserved.