HOME > 말씀과찬양 > 새벽예배설교
3/51
: 새 글  

번호

설교일

설교자

본 문

제 목

  721   02.27.18   박신철 목사   요한복음 6장   2018-02-27 새벽  
  720   02.23.18   고재석 목사   요한복음 4장   2018-02-23 새벽  
  719   02.21.18   김은관 목사   요한복음 2장   2018-02-21 새벽  
  718   02.20.18   박신철 목사   요한복음 1장   2018-02-20 새벽  
  717   02.16.18   김택영 목사   누가복음 23장   2018-02-16 새벽  
  716   02.14.18   조현봉 목사   누가복음 21장   2018-02-14 새벽  
  715   02.13.18   박신철 목사   누가복음 20장   2018-02-13 새벽  
  714   02.09.18   김택영 목사   누가복음 18장   2018-02-09 새벽  
  713   02.08.18   이종천 목사   누가복음 17장   2018-02-08 새벽  
  712   02.07.18   김은관 목사   누가복음 16장   2018-02-07 새벽  
  711   02.06.18   박신철 목사   누가복음 15장   2018-02-06 새벽  
  710   02.02.18   김은관 목사   누가복음 13장   2018-02-02 새벽  
  709   02.01.18   하원식 목사   누가복음 12장   2018-02-01 새벽  
  708   01.31.18   이종천 목사   누가복음 11장   2018-01-31 새벽  
  707   01.30.18   박신철 목사   누가복음 10장   2018-01-30 새벽  
 
 

1 / 2 / 3 / 4 / 5

 

인랜드 교회 Inland Church
1101 N. Glen Ave, Pomona, CA 91768
Tel: (909) 622-2324
Copyright ⓒ 2010-2014 Inland Church All right reserved.