HOME > 말씀과찬양 > 특별집회
4/10
: 새 글  

번호

설교일

설교자

본 문

제 목

  96   01.12.17   박신철 목사   빌립보서 3:9~12   2017 신년 특별 새벽 기도회 10일  
  95   01.11.17   박신철 목사   빌립보서 3:3~9   2017 신년 특별 새벽 기도회 9일  
  94   01.10.17   박신철 목사   빌립보서 3:3   2017 신년 특별 새벽 기도회 8일  
  93   01.09.17   박신철 목사   빌립보서 2:19~30   2017 신년 특별 새벽 기도회 7일  
  92   01.07.17   박신철 목사   빌립보서 2:5~8   2017 신년 특별 새벽 기도회 6일  
  91   01.06.17   박신철 목사   빌립보서 2:3,5   2017 신년 특별 새벽 기도회 5일  
  90   01.05.17   박신철 목사   빌립보서 2:3~8   2017 신년 특별 새벽 기도회 4일  
  89   01.04.17   박신철 목사   빌립보서 2:1~8   2017 신년 특별 새벽 기도회 3일  
  88   01.03.17   박신철 목사   빌립보서 1:20~21   2017 신년 특별 새벽 기도회 2일  
  87   01.02.17   박신철 목사   빌립보서 1:12~18   2017 신년 특별 새벽 기도회 1일  
  86   08.06.16   박신철 목사   누가복음 5:17~26   2016 자녀들을 위한 특별새벽기도회 6일 (2)  
  85   08.06.16   송데이빗 목사   누가복음 5:17~26   2016 자녀들을 위한 특별새벽기도회 6일 (1)  
  84   08.05.16   박신철 목사   룻기 1:1~5   2016 자녀들을 위한 특별새벽기도회 5일  
  83   08.04.16   박신철 목사   창세기 27:1~4   2016 자녀들을 위한 특별새벽기도회 4일  
  82   08.03.16   박신철 목사   출애굽기 2:1~10   2016 자녀들을 위한 특별새벽기도회 3일  
 
 

1 / 2 / 3 / 4 / 5

 

인랜드 교회 Inland Church
1101 N. Glen Ave, Pomona, CA 91768
Tel: (909) 622-2324
Copyright ⓒ 2010-2014 Inland Church All right reserved.