HOME > 말씀과찬양 > 특별집회
4/9
: 새 글  

번호

설교일

설교자

본 문

제 목

  76   03.23.16   박신철 목사   로마서 5:6~11   2016 고난주간 특별새벽기도회 3일  
  75   03.22.16   박신철 목사   .   2016 고난주간 특별새벽기도회 2일  
  74   03.21.16   박신철 목사   로마서 3:9~18   2016 고난주간 특별새벽기도회 1일  
  73   03.06.16   김태권 목사   사도행전 11:24   2016 선교컨퍼런스 3일(주일) - 바나바 모델  
  72   03.05.16   김태권 목사   사도행전 13:1~3   2016 선교컨퍼런스 2일 저녁 - 세계 선교를 향하여  
  71   03.05.16   김태권 목사   사도행전 2:42~47   2016 선교컨퍼런스 2일 새벽 - 선교적 교회의 발판  
  70   03.04.16   김태권 목사   사도행전 1:6~8   2016 선교컨퍼런스 1일 저녁 - 세계 선교를 향하여  
  69   01.16.16   박신철 목사   다니엘 9:24~26   2016 신년 특별 새벽 기도회 12일  
  68   01.15.16   박신철 목사   다니엘 9:16~18   2016 신년 특별 새벽 기도회 11일  
  67   01.14.16   박신철 목사   다니엘 8:20~25   2016 신년 특별 새벽 기도회 10일  
  66   01.13.16   박신철 목사   다니엘 7:1~3   2016 신년 특별 새벽 기도회 9일  
  65   01.12.16   박신철 목사   다니엘 6:1~3   2016 신년 특별 새벽 기도회 8일  
  64   01.11.16   박신철 목사   다니엘 5:1~6   2016 신년 특별 새벽 기도회 7일  
  63   01.09.16   박신철 목사   다니엘 3:24~27   2016 신년 특별 새벽 기도회 6일  
  62   01.08.16   박신철 목사   다니엘 3:24~27   2016 신년 특별 새벽 기도회 5일  
 
 

1 / 2 / 3 / 4 / 5

 

인랜드 교회 Inland Church
1101 N. Glen Ave, Pomona, CA 91768
Tel: (909) 622-2324
Copyright ⓒ 2010-2014 Inland Church All right reserved.