HOME > 말씀과찬양 > 수요예배설교
4/21
: 새 글   : 파일첨부  : 사진첨부

번호

설교일

설교자

본 문

제 목

  266   03.21.18   박신철 목사   요한계시록 10:9~11   요한계시록 강해 (11)  
  265   03.14.18   박신철 목사   요한계시록 9:1~10   요한계시록 강해 (10)  
  264   03.07.18   박신철 목사   창세기 23:16~20   하나님이 기뻐하시는 헌신 - 권사회 헌신예배  
  263   02.28.18   박신철 목사   요한계시록 8:1~5   요한계시록 강해 (9)  
  262   02.21.18   주해홍 목사   창세기 1:27~28   성경통독 세미나 - 왜 성경을 읽어야 하는가?  
  261   02.14.18   박신철 목사   요한계시록 7:9~17   요한계시록 강해 (8)  
  260   02.07.18   박신철 목사   출애굽기 36:1~7   안수집사회 헌신예배  
  259   01.31.18   박신철 목사   요한계시록 7:1~8   요한계시록 강해 (7)  
  258   01.24.18   하원식 목사   여호수아 7:1~5   수요 예배  
  257   01.17.18   박신철 목사   요한계시록 6:9~17   요한계시록 강해 (6)  
  256   12.27.17   박신철 목사   요한계시록 5:1~7   요한계시록 강해 (5)  
  255   12.20.17   박신철 목사   요한계시록 4:9~11   요한계시록 강해 (4)  
  254   12.13.17   박신철 목사   요한계시록 4:11   요한계시록 강해 (3)  
  253   12.06.17   박신철 목사   요한계시록 4:2~6   요한계시록 강해 (2)  
  252   11.29.17   박신철 목사   요한계시록 1:1~3   요한계시록 강해 (1)  
 
 

1 / 2 / 3 / 4 / 5

 

인랜드 교회 Inland Church
1101 N. Glen Ave, Pomona, CA 91768
Tel: (909) 622-2324
Copyright ⓒ 2010-2014 Inland Church All right reserved.