HOME > 말씀과찬양 > 새벽예배설교
5/51
: 새 글  

번호

설교일

설교자

본 문

제 목

  691   01.03.18   박신철 목사   마태복음 5:4   2018 신년 특별 새벽 기도회 2일  
  690   01.02.18   박신철 목사   마태복음 5:3   2018 신년 특별 새벽 기도회 1일  
  689   12.29.17   김은관 목사   마가복음 14장   2017-12-29 새벽  
  688   12.28.17   하원식 목사   마가복음 13장   2017-12-28 새벽  
  687   12.27.17   고재석 목사   마가복음 12장   2017-12-27 새벽  
  686   12.26.17   박신철 목사   마가복음 11장   2017-12-26 새벽  
  685   12.26.17   조현봉 목사   마가복음 10장   2017-12-25 새벽  
  684   12.21.17   하원식 목사   마가복음 8장   2017-12-21 새벽  
  683   12.20.17   김택영 목사   마가복음 7장   2017-12-20 새벽  
  682   12.19.17   박신철 목사   마가복음 6장   2017-12-19 새벽  
  681   12.15.17   하원식 목사   마가복음 4장   2017-12-15 새벽  
  680   12.14.17   김은관 목사   마가복음 3장   2017-12-14 새벽  
  679   12.13.17   이종천 목사   마가복음 2장   2017-12-13 새벽  
  678   12.12.17   박신철 목사   마가복음 1장   2017-12-12 새벽  
  677   12.11.17   김택영 목사   마태복음 28장   2017-12-11 새벽  
 
 

1 / 2 / 3 / 4 / 5

 

인랜드 교회 Inland Church
1101 N. Glen Ave, Pomona, CA 91768
Tel: (909) 622-2324
Copyright ⓒ 2010-2014 Inland Church All right reserved.