HOME > 말씀과찬양 > 새벽예배설교
5/59
: 새 글  

번호

설교일

설교자

본 문

제 목

  820   08.20.18   김은관 목사   데살로니가후서 1장   2018-08-20 새벽  
  819   08.17.18   고재석 목사   데살로니가전서 5장   2018-08-17 새벽  
  818   08.16.18   하원식 목사   데살로니가전서 4장   2018-08-16 새벽  
  817   08.15.18   이종천 목사   데살로니가전서 3장   2018-08-15 새벽  
  816   08.14.18   김택영 목사   데살로니가전서 2장   2018-08-14 새벽  
  815   08.13.18   조현봉 목사   데살로니가전서 1장   2018-08-13 새벽  
  814   08.10.18   고재석 목사   골로새서 4장   2018-08-10 새벽  
  813   08.09.18   김택영 목사   골로새서 3장   2018-08-09 새벽  
  812   08.08.18   조현봉 목사   골로새서 2장   2018-08-08 새벽  
  811   08.07.18   이종천 목사   골로새서 1장   2018-08-07 새벽  
  810   08.04.18   박주성 목사   마가복음 1:35~39   2018 자녀들을 위한 특별새벽기도회 6일  
  809   08.03.18   박주성 목사   민수기 13:30~14:10   2018 자녀들을 위한 특별새벽기도회 5일  
  808   08.02.18   박주성 목사   출애굽기 12:21~27   2018 자녀들을 위한 특별새벽기도회 4일  
  807   08.01.18   류웅렬 목사   사무엘상 7:5~11   2018 자녀들을 위한 특별새벽기도회 3일  
  806   07.31.18   류웅렬 목사   사사기 3:31   2018 자녀들을 위한 특별새벽기도회 2일  
 
 

1 / 2 / 3 / 4 / 5

 

인랜드 교회 Inland Church
1101 N. Glen Ave, Pomona, CA 91768
Tel: (909) 622-2324
Copyright ⓒ 2010-2014 Inland Church All right reserved.