HOME > 말씀과찬양 > 수요예배설교
6/20
: 새 글   : 파일첨부  : 사진첨부

번호

설교일

설교자

본 문

제 목

  220   03.22.17   이종천 목사   하박국 1:13~2:4   하박국 강해 (3)  
  219   03.15.17   이종천 목사   하박국 1:5~12   하박국 강해 (2)  
  218   03.08.17   이종천 목사   하박국 1:1~12   하박국 강해 (1)  
  217   03.01.17   박신철 목사   히브리서 11:5~7   히브리서 강해 (38)  
  216   02.22.17   박신철 목사   룻기 1:1~5   믿음의 눈을 열어 하나님을 바라보라 - 권사회...  
  215   02.15.17   하원식 목사   여호수아 1:1~9   두려움 앞에 섰을 때  
  214   02.08.17   박신철 목사   히브리서 11:3~6   히브리서 강해 (37)  
  213   02.01.17   박신철 목사   창세기 5:21~24   에녹처럼 - 안수집사회 헌신예배  
  212   01.25.17   박신철 목사   히브리서 11:1~3   히브리서 강해 (36)  
  211   01.18.17   박신철 목사   히브리서 10:26~29   히브리서 강해 (35)  
  210   12.28.16   박신철 목사   히브리서 10:26~39   히브리서 강해 (34)  
  209   12.21.16   박신철 목사   히브리서 10:19~25   히브리서 강해 (33)  
  208   12.14.16   박신철 목사   히브리서 10:5~14   히브리서 강해 (32)  
  207   12.07.16   박신철 목사   히브리서 10:8~18   히브리서 강해 (31)  
  206   11.30.16   박신철 목사   히브리서 10:1~7   히브리서 강해 (30)  
 
 

6 / 7 / 8 / 9 / 10

 

인랜드 교회 Inland Church
1101 N. Glen Ave, Pomona, CA 91768
Tel: (909) 622-2324
Copyright ⓒ 2010-2014 Inland Church All right reserved.