HOME > 말씀과찬양 > 수요예배설교
6/17
: 새 글   : 파일첨부  : 사진첨부

번호

설교일

설교자

본 문

제 목

  177   04.27.16   박신철 목사   히브리서 1:1~9   히브리서 강해 (5)  
  176   04.20.16   박신철 목사   히브리서 1:1~3   히브리서 강해 (4)  
  175   04.13.16   박신철 목사   히브리서 1:1~3   히브리서 강해 (3)  
  174   04.06.16   박신철 목사   히브리서 1:1~3   히브리서 강해 (2)  
  173   03.30.16   박신철 목사   히브리서 1:1~3   히브리서 강해 (1)  
  172   03.16.16   김은관 목사   고린도후서 11:21~33   약한 것을 자랑하노라  
  171   03.09.16   하원식 목사   사도행전 20:17~24   가장 귀한 사명 - 권사회 헌신예배  
  170   03.02.16   박신철 목사   야고보서 5:13~20   야고보서 강해 (19)  
  169   02.24.16   박신철 목사   야고보서 5:1~11   야고보서 강해 (18)  
  168   02.17.16   박신철 목사   야고보서 4:13~17   야고보서 강해 (17)  
  167   02.10.16   박신철 목사   야고보서 4:1~10   야고보서 강해 (16)  
  166   02.03.16   이종천 목사   여호수아 8:30~35   새로운 헌신 - 안수집사회 헌신예배  
  165   01.27.16   박신철 목사   야고보서 3:15~4:10   야고보서 강해 (15)  
  164   01.20.16   박신철 목사   야고보서 3:13~18   야고보서 강해 (14)  
  163   01.13.16   박신철 목사   야고보서 3:1~12   야고보서 강해 (13)  
 
 

6 / 7 / 8 / 9 / 10

 

인랜드 교회 Inland Church
1101 N. Glen Ave, Pomona, CA 91768
Tel: (909) 622-2324
Copyright ⓒ 2010-2014 Inland Church All right reserved.