HOME > 말씀과찬양 > 수요예배설교
6/20
: 새 글   : 파일첨부  : 사진첨부

번호

설교일

설교자

본 문

제 목

  211   01.18.17   박신철 목사   히브리서 10:26~29   히브리서 강해 (35)  
  210   12.28.16   박신철 목사   히브리서 10:26~39   히브리서 강해 (34)  
  209   12.21.16   박신철 목사   히브리서 10:19~25   히브리서 강해 (33)  
  208   12.14.16   박신철 목사   히브리서 10:5~14   히브리서 강해 (32)  
  207   12.07.16   박신철 목사   히브리서 10:8~18   히브리서 강해 (31)  
  206   11.30.16   박신철 목사   히브리서 10:1~7   히브리서 강해 (30)  
  205   11.23.16   박신철 목사   히브리서 9:15~28   히브리서 강해 (29)  
  204   11.16.16   박신철 목사   히브리서 9:1~10   히브리서 강해 (28)  
  203   11.09.16   박신철 목사   히브리서 9:1~8   히브리서 강해 (27)  
  202   11.02.16   박신철 목사   히브리서 8:7~13   히브리서 강해 (26)  
  201   10.26.16   박신철 목사   히브리서 8:1~6   히브리서 강해 (25)  
  200   10.19.16   박신철 목사   히브리서 7:25~28   히브리서 강해 (24)  
  199   10.12.16   박신철 목사   히브리서 7:16~25   히브리서 강해 (23)  
  198   10.05.16   박신철 목사   히브리서 7:1~15   히브리서 강해 (22)  
  197   09.28.16   박신철 목사   히브리서 6:13~20   히브리서 강해 (21)  
 
 

6 / 7 / 8 / 9 / 10

 

인랜드 교회 Inland Church
1101 N. Glen Ave, Pomona, CA 91768
Tel: (909) 622-2324
Copyright ⓒ 2010-2014 Inland Church All right reserved.