HOME > 말씀과찬양 > 새벽예배설교
6/53
: 새 글  

번호

설교일

설교자

본 문

제 목

  706   01.25.18   김택영 목사   누가복음 7장   2018-01-25 새벽  
  705   01.24.18   고재석 목사   누가복음 6장   2018-01-24 새벽  
  704   01.23.18   이종천 목사   누가복음 5장   2018-01-23 새벽  
  703   01.19.18   하원식 목사   누가복음 3장   2018-01-19 새벽  
  702   01.18.18   조현봉 목사   누가복음 2장   2018-01-18 새벽  
  701   01.16.18   박신철 목사   마가복음 16장   2018-01-16 새벽  
  700   01.13.18   손창남 선교사   사도행전 6:1~6   2018 선교컨퍼런스 2일  
  699   01.12.18   .   .   2018 선교컨퍼런스 1일 안내  
  698   01.11.18   박신철 목사   마태복음 5:10   2018 신년 특별 새벽 기도회 9일  
  697   01.10.18   박신철 목사   마태복음 5:9   2018 신년 특별 새벽 기도회 8일  
  696   01.09.18   박신철 목사   마태복음 5:8   2018 신년 특별 새벽 기도회 7일  
  695   01.08.18   박신철 목사   마태복음 5:7   2018 신년 특별 새벽 기도회 6일  
  694   01.06.18   박신철 목사   마태복음 5:3~6   2018 신년 특별 새벽 기도회 5일  
  693   01.05.18   박신철 목사   마태복음 5:6   2018 신년 특별 새벽 기도회 4일  
  692   01.04.18   박신철 목사   마태복음 5:5   2018 신년 특별 새벽 기도회 3일  
 
 

6 / 7 / 8 / 9 / 10

 

인랜드 교회 Inland Church
1101 N. Glen Ave, Pomona, CA 91768
Tel: (909) 622-2324
Copyright ⓒ 2010-2014 Inland Church All right reserved.