HOME > 말씀과찬양 > 새벽예배설교
6/59
: 새 글  

번호

설교일

설교자

본 문

제 목

  805   07.30.18   류웅렬 목사   창세기 35:1~5   2018 자녀들을 위한 특별새벽기도회 1일  
  804   07.27.18   이종천 목사   빌립보서 3장   2018-07-27 새벽  
  803   07.26.18   김택영 목사   빌립보서 2장   2018-07-26 새벽  
  802   07.25.18   김은관 목사   빌립보서 1장   2018-07-25 새벽  
  801   07.24.18   김택영 목사   에베소서 6장   2018-07-24 새벽  
  800   07.20.18   이종천 목사   에베소서 4장   2018-07-20 새벽  
  799   07.18.18   조현봉 목사   에베소서 2장   2018-07-18 새벽  
  798   07.17.18   김은관 목사   에베소서 1장   2018-07-17 새벽  
  797   07.16.18   김택영 목사   갈라디아서 6장   2018-07-16 새벽  
  796   07.13.18   김은관 목사   갈라디아서 5장   2018-07-13 새벽  
  795   07.12.18   고재석 목사   갈라디아서 4장   2018-07-12 새벽  
  794   07.11.18   조현봉 목사   갈라디아서 3장   2018-07-11 새벽  
  793   07.10.18   하원식 목사   갈라디아서 2장   2018-07-10 새벽  
  792   07.09.18   김은관 목사   갈라디아서 1장   2018-07-09 새벽  
  791   07.05.18   이종천 목사   고린도후서 12장   2018-07-05 새벽  
 
 

6 / 7 / 8 / 9 / 10

 

인랜드 교회 Inland Church
1101 N. Glen Ave, Pomona, CA 91768
Tel: (909) 622-2324
Copyright ⓒ 2010-2014 Inland Church All right reserved.