HOME > 말씀과찬양 > 새벽예배설교
6/57
: 새 글  

번호

설교일

설교자

본 문

제 목

  780   06.13.18   김은관 목사   고린도전서 12장   2018-06-13 새벽  
  779   06.12.18   하원식 목사   고린도전서 11장   2018-06-12 새벽  
  778   06.08.18   하원식 목사   고린도전서 9장   2018-06-08 새벽  
  777   06.07.18   김택영 목사   고린도전서 8장   2018-06-07 새벽  
  776   06.05.18   이종천 목사   고린도전서 6장   2018-06-05 새벽  
  775   06.04.18   조현봉 목사   고린도전서 5장   2018-06-04 새벽  
  774   06.01.18   고재석 목사   고린도전서 4장   2018-06-01 새벽  
  773   05.31.18   하원식 목사   고린도전서 3장   2018-05-31 새벽  
  772   05.30.18   김택영 목사   고린도전서 2장   2018-05-30 새벽  
  771   05.29.18   이종천 목사   고린도전서 1장   2018-05-29 새벽  
  770   05.28.18   이종천 목사   로마서 16장   2018-05-28 새벽  
  769   05.25.18   고재석 목사   로마서 15장   2018-05-25 새벽  
  768   05.22.18   박신철 목사   로마서 12장   2018-05-22 새벽  
  767   05.21.18   김택영 목사   로마서 11장   2018-05-21 새벽  
  766   05.18.18   김은관 목사   로마서 10장   2018-05-18 새벽  
 
 

6 / 7 / 8 / 9 / 10

 

인랜드 교회 Inland Church
1101 N. Glen Ave, Pomona, CA 91768
Tel: (909) 622-2324
Copyright ⓒ 2010-2014 Inland Church All right reserved.