HOME > 말씀과찬양 > 새벽예배설교
6/51
: 새 글  

번호

설교일

설교자

본 문

제 목

  676   12.08.17   조현봉 목사   마태복음 27장   2017-12-08 새벽  
  675   12.07.17   하원식 목사   마태복음 26장   2017-12-07 새벽  
  674   12.06.17   김은관 목사   마태복음 25장   2017-12-06 새벽  
  673   12.05.17   김택영 목사   마태복음 24장   2017-12-05 새벽  
  672   12.01.17   김은관 목사   마태복음 22장   2017-12-01 새벽  
  671   11.30.17   조현봉 목사   마태복음 21장   2017-11-30 새벽  
  670   11.29.17   이종천 목사   마태복음 20장   2017-11-29 새벽  
  669   11.28.17   박신철 목사   마태복음 19장   2017-11-28 새벽  
  668   11.25.17   김은관 목사   마태복음 17장   2017-11-24 새벽  
  667   11.25.17   이종천 목사   마태복음 16장   2017-11-23 새벽  
  666   11.22.17   하원식 목사   마태복음 15장   2017-11-22 새벽  
  665   11.20.17   조현봉 목사   마태복음 13장   2017-11-20 새벽  
  664   11.17.17   김택영 목사   마태복음 12장   2017-11-17 새벽  
  663   11.16.17   박신철 목사   마태복음 11장   2017-11-16 새벽  
  662   11.15.17   이종천 목사   마태복음 10장   2017-11-15 새벽  
 
 

6 / 7 / 8 / 9 / 10

 

인랜드 교회 Inland Church
1101 N. Glen Ave, Pomona, CA 91768
Tel: (909) 622-2324
Copyright ⓒ 2010-2014 Inland Church All right reserved.