HOME > 교육/훈련 > 유치부 (4~5세)
    사역자 명단   관리자   03.11   1713  
    4세 ~ 5세 연령의 특성   관리자   03.11   1542  
    유치부 교육방침   관리자   03.11   1562  
    유치부 Vision   관리자   03.11   1395  

 
2016 V.B.S
댓글:0 / 조회:959
 
 
2016 V.B.S
댓글:0 / 조회:1113
 
 
4월 생일축하
댓글:0 / 조회:962
 
 
3월 생일축하
댓글:0 / 조회:939
 
 
2월 생일축하
댓글:0 / 조회:924
 
 
7.8월 생일축하합니다.
댓글:0 / 조회:1157
 
 
2015 유치부 졸업식
댓글:0 / 조회:1370
 
 
2015년 VBS .하나님께서 하신일..
댓글:0 / 조회:1693
 
 
2015 V.B.S
댓글:0 / 조회:700
 
 
5월 생일축하
댓글:0 / 조회:778
 
 
2015 유치부 주기도문 암송 대회
댓글:0 / 조회:1082
 
 
4월 생일축하
댓글:0 / 조회:776
 
 
2015 부활절
댓글:0 / 조회:854
 
 
2015 Good Friday
댓글:0 / 조회:647
 
 
2015 Palm Sunday 종려주일
댓글:0 / 조회:591
 
 

1 / 2

 

인랜드 교회 Inland Church
1101 N. Glen Ave, Pomona, CA 91768
Tel: (909) 622-2324
Copyright ⓒ 2010-2014 Inland Church All right reserved.