HOME > 교육/훈련 > 유치부 (4~5세)
    사역자 명단   관리자   03.11   1636  
    4세 ~ 5세 연령의 특성   관리자   03.11   1479  
    유치부 교육방침   관리자   03.11   1492  
    유치부 Vision   관리자   03.11   1337  

 
2016 V.B.S
댓글:0 / 조회:907
 
 
2016 V.B.S
댓글:0 / 조회:1050
 
 
4월 생일축하
댓글:0 / 조회:888
 
 
3월 생일축하
댓글:0 / 조회:883
 
 
2월 생일축하
댓글:0 / 조회:863
 
 
7.8월 생일축하합니다.
댓글:0 / 조회:1098
 
 
2015 유치부 졸업식
댓글:0 / 조회:1301
 
 
2015년 VBS .하나님께서 하신일..
댓글:0 / 조회:1651
 
 
2015 V.B.S
댓글:0 / 조회:680
 
 
5월 생일축하
댓글:0 / 조회:755
 
 
2015 유치부 주기도문 암송 대회
댓글:0 / 조회:1053
 
 
4월 생일축하
댓글:0 / 조회:751
 
 
2015 부활절
댓글:0 / 조회:832
 
 
2015 Good Friday
댓글:0 / 조회:625
 
 
2015 Palm Sunday 종려주일
댓글:0 / 조회:561
 
 

1 / 2

 

인랜드 교회 Inland Church
1101 N. Glen Ave, Pomona, CA 91768
Tel: (909) 622-2324
Copyright ⓒ 2010-2014 Inland Church All right reserved.